Audyt flotowy pojazdów

 

korzysci z wynajmuAudyt flotowy pojazdów to jedna z usług świadczonych przez Getin Fleet. Tego rodzaju działanie to gwarantowane przez nas swoiste podsumowanie i analiza Twojej dotychczasowej współpracy z grupą Getin Fleet. Audyt flotowy pojazdów przeprowadzany jest w terminach, które ustalamy razem z Tobą, tak, by w żaden sposób nie zakłócać pracy Twojego przedsiębiorstwa. Podczas audytu flotowego zajmujemy się przede wszystkim: analizą kosztów utrzymania floty samochodowej i jej szkodowością, sposobem, w jaki auta są eksploatowane przez kierowców (bierzemy tu pod uwagę wpływ użytkowania na generację kosztów utrzymania floty) oraz tym, w jaki sposób realizowany jest podpisany z nami kontrakt. Ponadto audyt flotowy obejmuje również zaproponowanie zmian w obowiązującej umowie (pojawiają się one na skutek zmian rynkowych) oraz propozycje działań, które nie tylko zoptymalizują wszystkie procesy wiążące się z obsługą Twojej floty, ale i przyczynią się do ograniczenia związanych z nią kosztów. Zachęcamy do przekonania się, jak pozytywnie audyt flotowy prowadzony przez Getin Fleet może wpłynąć na działalność Twojej firmy.

Zobacz także: