Korzyści z wynajmu

  korzysci z wynajmu

W Getin Fleet oferujemy nowoczesną i efektywną ekonomicznie formę zakupu i zarządzania parkiem samochodów. Korzyści dla Twojej firmy wynikające z naszej oferty są następujące:

  • Zoptymalizujesz koszty i uzyskasz kompletną wiedzę na temat Twojej floty samochodów.
  • Cała administracja i odpowiedzialność za efektywne zarządzanie będzie po naszej stronie.
  • Nie spłacasz całej wartości pojazdu, a jedynie różnicę pomiędzy wartością zakupu a wartością końcową, którą my jako specjaliści ustalamy na koniec kontraktu i ponosimy za nią odpowiedzialność. Płacisz jedynie za użytkowanie pojazdu co oznacza, że samochody zaczynają od razu dla Ciebie zarabiać.
  • Nasza oferta opiera się na stałej stopie procentowej co gwarantuje niezmienność raty finansowej w czasie trwania wynajmu. Na Twoje życzenie przygotujemy także ofertę na zmiennej stopie procentowej opartej na WIBOR 3M.
  • Pojazdy są naszą własnością i nie są wykazywane w Twoich księgach rachunkowych – są więc poza bilansem, dzięki czemu zyskujesz zwiększenie płynności środków obrotowych i poprawiasz wskaźniki finansowe. To wszystko ma wpływ na finansowanie Twojej działalności, ponieważ kapitał, który przeznaczyłbyś np. na zakup pojazdów pracuje na rozwój Twojej firmy. Pamiętaj, że samochody to tylko narzędzie w Twojej pracy, a zwrot z inwestycji z Twojej działalności jest znacznie wyższy niż finansowanie zakupu samochodów.
  • Miesięczne raty możesz zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Firma leasingowa odlicza 100% VAT, a wartość netto pojazdu jest podstawą kalkulacji rat leasingowych. W celu poznania szczegółów zapytaj naszego Konsultanta lub napisz do nas.
  • Masz również prawo odliczyć VAT od rat leasingowych i serwisowych ale pamiętaj, że wysokość odliczenia jest zależna od tego czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej, czy też do celów prywatno-służbowych. Dotyczy to również kosztów eksploatacyjnych. Jeżeli chcesz poznać szczegóły (kliknij)
  • Nie tracisz czasu i energii na sprzedaż samochodów, ponieważ po zakończeniu kontraktu zwracasz pojazdy nam, a wynajmujesz w ich miejsce nowe. Masz zagwarantowany z naszej strony pełny serwis oraz pełną mobilność samochodów w uzgodnionej stawce miesięcznej, tj. przeglądy, naprawy, opony, ubezpieczenie oraz assistance. W każdym z wymienionych obszarów zapewniamy kompleksowe i profesjonalne zarządzanie.

Efekt? Mniej wydatków i kłopotów. Jeszcze więcej elastyczności, czasu i środków finansowych do wykorzystania w kluczowych obszarach Twojej firmy.