Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów nowych i używanych są obligatoryjne. 

Składają się z pakietów OC, AC, NW, zawieranych na okres roku bądź na kilka lat (ubezpieczenia wieloletnie).  

W naszej ofercie znajdziesz pełen zakres ubezpieczeń: 

 • OC
 • AC
 • NW
 • Zielona Karta
 • Assistance

 

Renomowani partnerzy

Współpracujemy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi: 

 • Compensa 
 • ERGO Hestia 
 • PZU

 

Korzyści

 • pełen zakres ubezpieczenia OC, AC, NW 
 • preferencyjne stawki ubezpieczenia 
 • dostępność ubezpieczeń wieloletnich

Ogólne warunki ubezpieczenia

COMPENSA
Obowiązujące od 2023 r.:
  Karta produktu ubezpieczenia pojazdów dla flot i leasingów - obowiązujące od 1.04.2023
  Warunki szczególne ubezpieczenia pojazdów dla flot i leasingów - obowiązujące od 1.04.2023
  Ubezpieczenie pojazdów dla flot i leasingów - obowiązujące od 1.04.2023
  Karta produktu ubezpieczenia pojazdów dla flot i leasingów - obowiązujące od 1.02.2023
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - obowiązujące od 1.02.2023
  Ubezpieczenie pojazdów dla flot pojazdów i firm leasingowych - obowiązujące od 1.02.2023
Obowiązujące od 2021 r.:
  Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów - Compensa Komunikacja - obowiązujące od 05.10.2021
  Ubezpieczenie pojazdów dla flot i leasingów - obowiązujące od 25.10.2021
Obowiązujące od 2020 r.:
  Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów dla flot i leasingów - obowiązujące od 15.09.2020
Obowiązujące od 2019 r.:
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - obowiązujące od 17.06.2019

 

 ERGO HESTIA S.A.
Obowiązujące od 2018 r.:
  Ogólne warunki ubezpieczenia AC - obowiązujące od 01.10.2018
  Ogólne warunki ubezpieczenia HCA - obowiązujące od 01.10.2018
  Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - obowiązujące od 01.10.2018
  Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów - obowiązujące od 01.10.2018

 

 PZU S.A.
Obowiązujące od 2023 r. – dotyczą Umowy o Współpracy nr SK3GF031
  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto - obowiązujące od 21.01.2023
  Warunki szczególne ubezpieczenia komunikacyjnego PZU - dotyczą Umowy o Współpracy nr SK3GF031 -obowiązujące od 21. 01.2023
  Karta produktu PZU Auto - obowiązujące od 21.01.2023
 Obowiązujące od 2022 r. – dotyczą Umowy o Współpracy nr SK3GF031
  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto - oferty wznowień - obowiązujące od 24.01.2022
  Warunki Szczególne ubezpieczenia komunikacyjnego PZU - dotyczą Umowy o Współpracy nr SK3GF031 - obowiązujące od 24.09.2022
  Karta produktu PZU Auto - oferty wznowień - obowiązujące od 24.01.2022
Obowiązujące od 2018 r. - dotyczą Umowy Generalnej nr LKU2F075
 Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Korporacyjne AC – obowiązujące od 01.10.2018
 Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc - obowiązujące od 01.10.2018
 Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NW - obowiązujące od 01.10.2018
 Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Szyba - obowiązujące od 01.10.2018