Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku stosowane są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). VB Leasing S.A. (dalej zwana „VBL”) mając na względzie troskę o bezpieczeństwo informacji VBL przetwarza dane osobowe uwzględniając postanowienia RODO oraz inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

alt  alt

alt  alt