Reklamacje

 

reklamacje

W Getin Fleet stawiamy na profesjonalizm, praktyczność i użyteczność. Dążymy do tego, aby nasze usługi były świadczone na najwyższym poziomie, a ich standard pozostawiał zawsze dobre wrażenie. Dbamy przy tym o zadowolenie i satysfakcję Klientów. Wszelkie reklamacje traktujemy jako źródło informacji o naszym działaniu. Są one motywacją do rozwoju jakości naszej obsługi.


 

 

Cenimy i szanujemy zdanie naszych Klientów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zobowiązujemy się dokonać szybkiej i uważnej analizy, aby bezzwłocznie podjąć działania w celu znalezienia efektywnego rozwiązania.

Prosimy o przesyłanie reklamacji za pośrednictwem poniższego Formularza reklamacyjnego lub przekazywanie ich bezpośrednio do Konsultanta.

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW – OSOBY FIZYCZNE

 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
  1. Kliencie – należy przez to rozumieć klienta podmiotu rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Dz. U. 2015 poz. 1348, który zawarł umowę ze Spółką
  2. Spółce – należy przez to rozumieć Getin Fleet S.A.
 2. W przypadku niezadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Spółkę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w Placówce Getin Fleet SA mieszczącej się w Warszawie na ulicy Połczyńskiej 31a lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.getinfleet.pl/reklamacje
 3. Reklamacje Klienta mogą być składane: w formie pisemnej, osobiście lub listownie na adres Getin Fleet SA, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław.
  1. Ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 427 46 28 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Spółki przy ulicy Fabrycznej 6 we Wrocławiu.
  2. W formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki.
 4. Reklamacja powinna zawierać
  1. Dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy
  2. Wskazanie zastrzeżeń, uwag co do usług ferowanych/wykonanych przez Spółkę
  3. Wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem Spółki
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę
 6. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę, a odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej, za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub na wniosek Klienta poprzez wiadomość e-mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 7. W sytuacji gdy okoliczności sprawy, której dotyczy reklamacja uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 5 powyżej, Spółka zawiadomi Klienta w trybie określonym w pkt. 6 powyżej, że odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę. Zawiadomienie zawierać będzie: informację co do przyczyn opóźnienia, wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 8. W przypadku uznania przez Spółkę, że reklamacja jest zasadna, roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO