Podstawowe informacje

Siedziba Spółki:

Getin Fleet S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP 897-16-99-432
KRS 0000222133

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 3.000.000,00 złotych (wpłacony w całości).

Statut Spółki

Ogłoszenia dla akcjonariuszy:

Aktualnie brak ogłoszeń.