Strefa Kierowcy

Naszym zadaniem jest dostarczenie Kierowcy pełnej informacji i pomocy, tak aby korzystanie z auta było zgodne z zasadami bezpiecznego i poprawnego użytkowania pojazdu.

Podczas odbioru nowego samochodu otrzymasz od nas komplet informacji i dokumentów: Kartę Serwisową z numerami telefonów, Przewodnik Kierowcy oraz Przewodnik Zwrotu Pojazdu. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w tych dokumentach.

Samochód powinien być użytkowany zgodnie z zasadami przewidzianymi przez producenta opisanymi w instrukcji obsługi i książce serwisowej. Pamiętaj, że do najważniejszych czynności należy okresowe sprawdzanie poziomu oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz wykonywanie okresowych przeglądów i badań technicznych.

  • Pamiętaj o sprawdzeniu poziomu oleju przed każdą dłuższą trasą.

Przegląd:

Jeżeli chcesz dokonać przeglądu, naprawy mechanicznej lub blacharskiej, skontaktuj się z nami i przygotuj Kartę Serwisową – umówimy wizytę w warsztacie w dogodnym dla Ciebie terminie.

  • Pamiętaj, aby podczas wizyty w serwisie okazać Kartę Serwisową pojazdu.

Assistance w przypadku kolizji, wypadku, awarii:

Usługa Assistance jest dostępna 24h na dobę. W przypadku unieruchomienia pojazdu zadzwoń na podany na Karcie Serwisowej numer telefonu – operator Assistance poinformuje Cię o następnych krokach oraz udzieli pełnej pomocy. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej warto wezwać policję oraz spisać oświadczenia od uczestników wypadku drogowego zawierające numery polisy ubezpieczenia OC, Auto Casco oraz ubezpieczenia Assistance. Może to skrócić proces likwidacji szkody.

  • Pamiętaj, aby zawsze powiadomić policję, gdy w wypadku są osoby ranne, sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu lub nie przyznaje się do winy, a także gdy zakres szkody jest znaczny lub w przypadku kradzieży pojazdu.

Wymiana opon:

Jeżeli chcesz dokonać wymiany opon skontaktuj się z nami na numer telefonu podany na Karcie Serwisowej, a my poprowadzimy Cię przez cały proces.

  • Pamiętaj, że sezonowa wymiana opon jest dokonywana dwa razy w roku w serwisach współpracujących z Getin Fleet.

Karty paliwowe:

Za pomocą karty paliwowej możesz dokonywać bezgotówkowego zakupu paliwa i innych artykułów (np. płyn do spryskiwaczy), czy też korzystać z myjni.

  • Pamiętaj, że każda karta jest przyporządkowana do pojazdu i wyposażona w indywidualny kod PIN.

Zwrot Pojazdu po zakończonym kontrakcie:

Zwrot pojazdu można umówić telefonicznie, nie później niż 4 dni robocze przed planowanym terminem zwrotu. Należy zwrócić wszystkie dokumenty i materiały dostarczone wraz z pojazdem takie jak Dowód Rejestracyjny i Książka Serwisowa.

  • Pamiętaj, aby przed oddaniem samochód był czysty, a wszystkie Twoje rzeczy zabrane ze środka.

Prosimy o kontakt w przypadku dodatkowych pytań.

SZEROKIEJ DROGI!